במרכז המידע

עיקר פעילותו של המשרד היא במגוון תחומי הליטיגציה המסחרית. המשרד נמנה עם "קבוצת העלית" בתחום הליטיגציה על פי דירוג BDI לשנת 2017, ועל קבוצת הדירוג הראשונה בדירוג Dun's 100 לשנה זו.