דיני עבודה

המשרד מתמחה בייצוג ארגוני עובדים בפני ערכאות שונות, לרבות סכסוכים קיבוציים בתחום הפנסיה והתנאים הסוציאליים.

מדורג בקבוצת הדירוג של DUNS 100 ו-BDI Code

  • $index_logo['alt']
  • $index_logo['alt']

משרד בן צור ושות' הוא בעל התמחות ארוכת שנים בתחום דיני העבודה.

בין היתר, המשרד מייצג את הסתדרות העובדים הלאומית ואת ההסתדרות הרפואית. כמו כן, המשרד מספק ייעוץ משפטי שוטף להסתדרות העובדים הכללית, לרבות ייצוג משפטי בתובענות ייצוגיות עקרוניות.

בנוסף, המשרד מייצג עובדים ומעבידים בשימועים ובתביעות על רקע יחסי עבודה בבית הדין לעבודה, וכן בהליכים משמעתיים של עובדי מדינה בפני נציבות שירות המדינה.

עוד מייצג המשרד את ארגון המורים בבתי הספר העל-יסודיים. מזה שנים נוטל המשרד חלק במאבקיו של ארגון המורים, בין היתר, בנושא הפגיעה בזכויות המורים במסגרת רפורמות במשרד החינוך, במסגרת הסכמים קיבוציים ובתחום זכויות הפנסיה.