תובענות ייצוגיות ונגזרות

המשרד מייצג גופים גדולים הנתבעים בתובענות ייצוגיות ונגזרות מורכבות. המשרד נחשב למשרד בוטיק "מוביל בולט" (קבוצת האיכות הגבוהה ביותר) בתחום זה על פי דירוג BDI.

מדורג בקבוצת הדירוג של DUNS 100 ו-BDI Code

  • $index_logo['alt']
  • $index_logo['alt']

למשרד בן צור ושות' התמחות בניהול תובענות ייצוגיות ונגזרות, הכוללת ניהול הליכים מורכבים בסכומים ניכרים.

משרדנו רכש ניסיון רב וייחודי בניהול הליכים ייצוגיים בתחומי הביטוח, והוא מייצג משך שנים את חברות הביטוח הגדולות – כלל, מגדל, מנורה והפניקס – בתביעות ייצוגיות בתחום הביטוח והחיסכון הפנסיוני בהיקפים מצטברים של מאות מיליוני שקלים. כמו כן מייצג המשרד נתבעים בתביעות ייצוגיות בתחום שוק ההון (למשל, נושאי משרה בתביעת בעלי מניות) ובתחום הצרכני (כגון התזמורת הפילהרמונית הישראלית, מסעדות מוכרות, חברות קוסמטיקה, אתרי מכירות באינטרנט ועוד).

בצד זאת מלווה המשרד חברות נתבעות לאחר אישור תביעות נגזרות (כגון ייצוג חברת אפריקה ישראל בתביעה נגזרת שאושר ניהולה בבית המשפט) וכן תובעים בתביעה רחבת היקף שאושרה על ידי בית המשפט כתביעה נגזרת בתחום החיסכון הפנסיוני.